ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ  ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ,,,ΒΑΛΕ ΤΙ ΣΤΟΧΟ ΘΕΣ !!!!!!!!!!!

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ